nauka_bohemia

Duch školy

„Vše plyne spontánně, bez účasti násilí - život je škola, učíme se hrou..."

      V naší škole se učíme, jak se stát Člověkem vědomým - tedy tím, který si umí zde na Zemi hrát a nemá už potřebu se učit skrze utrpení. Životní "překážky" ( tedy nemoce, úrazy, spory a konflikty...) vnímáme jako výzvu k Poznávání sebe sama. Takové výzvy a životní lekce nám pomáhají pochopit příčiny nesouladu našeho jednání s přirozeným Řádem Ducha Stvoření - se Zákony vládnoucími našemu Světu. Upozorňují na naše pokřivené vnímání Reality - na nízkou úroveň našeho vědomí (způsob našeho cítění, myšlení a jednání), na potřebu se stále učit a vzdělávat (kultivovat se) ve věčné škole Života.

      Každý člověk upřímný a poctivý k sobě samému, hledá odpovědi na otázky: " Kdo, co jsem ? Proč tady jsem ? Jaký má můj život smysl a účel ? Proč "musím" trpět ? Co nebo kdo mne ovládá - co mnou "hýbe"?... kdo vytrvá v hledání odpovědí , v životě se neztratí a najde osvobozující Pravdu. Stává se "sám sebou", prožívá svůj život naplno, je spontánní a upřímní, sdílí svoji radost "ze hry" s druhými, tančí životem - umí milovat sebe i druhé. Poznává svoji skutečnou podstatu - podstatu Člověka - jádro (těžiště, střed) vlastní Bytosti. Objevuje v sobě i v druhých Svatý Grál - Krista - Buddhu - átmana ... stává se "pokorným a tichým ve svém srdci". Nepotřebuje tedy už žádného duchovního mistra, gurua nebo kněze a má Odvahu jít životem svoji vlastní cestou - cestou nevyšlapanou.

       Umění předávat druhým Moudrost přímo, učit je skrze Ducha, považuji za nejvyšší Mistrovství zde na Zemi. Takové Mistrovství se však nedá vyjádřit a předat slovem, písmem ani obrazem či jinou "potravou" určenou pro naše zevní smysly vnímání. Přístup k němu mají jen lidé zasvěcení, tedy ti, kteří našli a probudili své vnitřní vedení (intuici - 6. smysl - insight - přímý vhled do Reality). Ve všem sebe sama poznávaje jsou vedeni svým skutečným Já. Jsou obdařeni dary Ducha a jsou to Lidé Svobodní. Učí druhé v souladu se svým Svědomím.

       Praha - Vyšehrad - 26.11.1999

       Děkuji všem svým učitelům - tedy všem lidem a bytostem ochotným se mnou sdílet své Poznání a Moudrost..

       Roman.zpět na menu