Inspirikon - společenství


XIV. Společenství.

      Zakotvi na Zemi - přijmi svůj pozemský úděl, své poslání (pokud ho znáš). Jsi člen lidského společenství - ať vědomě či nevědomě ovlivňuješ životy druhých a jsi také druhými lidmi (bytostmi) ovlivňován.

      Alfou i omegou života ve společenství je schopnost milovat druhé takové jací jsou, bez snahy je měnit k obrazu svému. Vlk k vlku, vrána k vráně... Člověk k člověku. Lidé se kterými se scházíš a situace, které přitahuješ, Ti nastavují zrcadlo. Do vnějšího světa promítáš svůj vnitřní svět. Co nenacházíš ve svém nitru, hledáš vně sebe.

      Hledáš-li marně mezi blízkými člověka, se kterým by Tvá duše souzněla, zbuduj si svou vlastní Archu (archu "Noemovu") . Nenech se dál dusit duchem společenství ve kterém "musíš" žít , nepodporuj a neživ toho ducha - parazita, který Tě přivádí zpět ke zvířeti a drásá Tvé nitro neklidem, stresem, rozpory, zlobou, nenávistí, pokrytectvím, lží ....

      Kdo vydrží stále plavat na hladině bez opory ? Postav si plavidlo, ať se neutopíš... Poznej svoji skutečnou podstatu, své pravé Já - nedopusť, abys byl veden druhými- slepými a hluchými. Navázej kontakt se svou intuicí ( vnitřním průvodcem - svým skutečným Já ).

      Hledej a nalezni Ducha, který oživuje, sjednocuje a zároveň osvobozuje. Už jsi se s ním setkal - přináší do Tvého srdce klid a mír. ..a vaše (Tvoje) Archa dopluje k pevnině a zakotví. Vrátíte se spolu z "labyrintu světa do ráje svého srdce".

       Však nenacházíš-li posilu a oporu ve své samotě (ve svém vnitřním společenství), nepřichází-li duch Utěšitel, hledej a nalezni společenství lidí svobodných, schopných sdílet své zkušenosti a poznání, lidí sebe-vědomých a milujících. Tedy společenství , které Ti pomůže v hledání a léčení sebe sama. Samota (život mimo společenství) není pro každého a v samotě roste jen to, co do ní přineseš - i vnitřní zvíře.

       Jsou mi sympatičtí lidé jdoucí svoji vlastní nevyšlapanou cestou a nepodléhající vábení ducha davu - stáda. Jsou to lidé mimo společenské dění. A nejsou to ani členové spolků "páchajících dobro" a působících v duchu NADACE Isaaca Asimova - tedy v duchu jakési iluze URYCHLENÍ vývoje lidstva ke "Skvělému Novému světu" - Novému světovému řádu - NWO... Neopájejí se světskou slávou, mocí ani bohatstvím, protože skutečné bohatství si nesou sebou - mají ho ve svém nitru. Jsou to často zdravotně (mentálně) postižení, "blázni", bezdomovci, podivínští vědátoři, zázrační léčitelé, kteří léčí zcela spontánně jen svojí přítomností ....Takoví vyjímeční lidští duchové mě inspirují - jsou to poslové z budoucnosti - poslové z jiných Světů. Mají Dary Ducha, o kterých se "normálním a rozumným" lidem ani nesnilo. Učím se jim naslouchat a hledám klíč k jejich srdcím - učím se s nimi rozmlouvat a sdílet. Jsou jako děti, které nejsou ještě přetvořeny k obrazu našemu školskou "vědeckou" výukou a vůlí svých pozemských rodičů (kteří sami potřebují výchovu). Zůstávají spontánní - hrají si svoji vlastní "božskou" hru.

Pokoj s Vámi :-)

18.3.2010 Praha - Vyšehrad      Roman

zpět na menu