nauka_bohemia

Projekty a programy

„Per aspera ad astra“


Nauka.dialogos

2 Účel programu:
zprostředkování komunikace a spolupráce s lidmi, kteří jsou obdařeni dary Ducha (neobyčejnými psychickými schopnostmi). Většinovou společností, školskými odborníky - lékaři, psychology a psychiatry a dokonce i svými nejbližšími jsou vnímáni jako sociálně nepřípůsobiví, případně jsou jejich schopnosti (zvýšená vnímavost, citlivost a další "slabosti") považovány za psychickou poruchu nebo dokonce nemoc, kterou je třeba léčit psychofarmaky. Takoví lidé však mohou žít mimo "normální" společnost také z vlastní vůle, protože přetvářka, lež, neupřímnost, egoismus druhých je pro ně jako jed otravující jejich duši a pobyt v takovém prostředí jim způsobuje duševní bolest. Plnohodnotný dialog s nimi je možné navázat pouze v atmosféře vzájemné důvěry a sympatie a často pouze na komunikačních úrovnich, které právě školská věda dosud považuje za "neseriózní a nevědecké".
      Díky takovému "nestandardnímu" dialogu však můžeme odhalit skutečné příčiny tzv. psychických poruch (schizofrenie, maniodepresívní psychóza, epilepsie atp…) a podstatu genetických predispozic lidské psychiky.
      Program se realizuje díky vzájemnému sdílení zkušeností a poznání na principu čestné výměny, nezávisle na finanční podpoře státu, fondů EU nebo jiných sponzorů.

Nauka.14+1

7 Účel programu:
společenství – otevřená komunita nezávislých a zkušených odborníků – terapeutů a léčitelů, vytvářející duchovní prostor pro sdílení osobních zkušeností, poznání a schopností (darů) v oblasti léčby psychických poruch osobnosti. Společenství lidí spojených podobným životním posláním a vzájemnými sympatiemi - lidí respektujících a dodržujících etický kodex učitele.
     Výsledkem spolupráce je také vypracování univerzální metodiky léčby a diagnostiky psychických poruch - civilizačních nemocí nastupujícího Věku.

Natura viva

9 Účel programu:
očista přirozeného přírodního prostředí (lesy, louky, potoky, studánky,…) od odpadků a produktů civilizace, které škodí Přírodě a otravují její Zdroje. Ochrana Přírody před nevědomostí, ignorantstvím a neúctou duchovně otupělých lidí.
     Součástí tohoto programu jsou také poznávací pobyty v přírodě.

Výše uvedené programy jsou součástí projektu NAUKA.Exodus

     Roman
zpět na menu