XVI. Tajemství života


"Sursum corda."

       Každá touha si tvoří svůj vlastní svět - svět ve kterém se naplní její účel a smysl. Platí princip - jemnější prostupuje hrubším a vládne mu. Jemnější než hmota je vzduch, než vzduch - duše, než duše - duch a jemnější než duch je....

       Zvídavý a probuzený člověk milující svobodu tedy zkoumá podněty (pohnutky), které jím hýbou (nebo spíše jím "chtějí hýbat"). Učí se včas rozpoznat "odkud vítr vane" - hledá příčiny ve sféře ducha. Může tak pochopit účel v něm probouzející se touhy a hledá způsob, jak tuto touhu vědomě naplnit - uspokojit. Každý duch podněcuje a rozvíjí v člověku jiné touhy, city a schopnosti. Jaký duch působí v člověku duševně zdravém a sebevědomém - ovládajícím svoji živočišnost a jdoucím cestou ctností ?

      Prostřednictvím něžného citu - jemnocitu můžeme prozkoumat nejtajemnější hlubiny a zákoutí lidské duše i celého Vesmíru. Lze ho používat správně ale jen tehdy, pokud se umíme ztišit - tedy dokážeme "zastavit čas", což je schopnost ovládnuté lidské mysli a pokojného-povzneseného srdce. Vnitřní klid nám dává Prostor, kde můžeme vnímat "čistou esenci Stvoření " nezastřenou předsudky našeho ega (výplody naší nepokojné mysli a zatíženého-pokleslého srdce ). Můžeme vnímat dimenze Reality ke kterým nemá lidská racionalita přístup a které bohužel nelze popsat ani vědeckými matematicko-fyzikálními modely nebo filozofickými "teoriemi všeho".

       Vjemy, prožitky a poznání z "vyšších sfér" nám pomáhají dozrát, začínáme přijímat osobní zodpovědnost za každý skutek, myšlenku, slovo, emoci a cit z nás vycházející...Začínáme si vážit nejcennějšího daru jaký máme - daru Života zde na Zemi, z úcty před Moudrostí a Krásou Stvoření.

       A přirozeně zatoužíme tuto zkušenost a prožitek (tento stav vědomí ) z "vyšších sfér" přenést do pozemské reality - sdílet je s druhými lidmi a bytostmi. A každý kdo jednou poznal a navštívil "Království nebeské" (zemi Bohemii, nebeský Jeruzalém, Shangrillu, ostrov Avalon...), jistě pochopí, co se zde snažím trochu kostrbatě vyjádřit psaným slovem.

      Tedy vzhůru srdce !

       ...a to považuji za největší Tajemství Života. Děkuji

       Roman

zpět na menu