nauka_bohemia

Zkušenosti

      ...nechť druzí ať posoudí sami, dle své vlastní úrovně vědomí a poznání, jak jsem zkušený, znalý a vědomý - jak žiji moudře. Moudrostí označuji schopnost poučit se ze životních zkušeností a schopnost toto poučení - poznání uplatnit v praktickém životě zde na Zemi. Raději ale budu před nevědomými a neprobuzenými za blázna, než mezi moudrými za hlupáka.

       Prošel jsem mnoha kurzy a semináři vedenými jak zkušenými certifikovanými psychoterapeuty, tak i léčiteli, indiánskými šamany a mistry bojových umění. Však skutečným Učitelem se mi stal sám Život - na jeho lekce do konce svých pozemských dnů nezapomenu ! Velkým darem a zdrojem poznání pro mne byl osobní prožitek "Ikarových pádů" (aneb "z nebeských výšin do mořských hlubin a tišin"). Prožitím hraničních (extrémních) stavů vědomí se mi otevřel svět Ducha - svět příčin, pohnutek a motivací lidského konání. Umožňuje mi to do jisté míry nahlédnout do lidských osudů a odhalovat působení duchovních zákonů.

      Od roku 1999 poskytuji konsultace v metodách správné (nekonfliktní) komunikace, individuální i skupinovou psychoterapii. Mám zkušenosti s léčbou psychických poruch osobnosti (maniodepresívní psychóza, schizofrenie...) - osobně jsem si podobnými "zkouškami ohněm" prošel a získal určitý vhled do principů léčby těchto specifických poruch- vhled , který jsem nezískal na státní univerzitě ani na žádném vědeckém semináři. Mám také praktické zkušenosti s narovnáváním "pokřiveného ducha" u lidí propadlých duchařským praktikám a vlivům (syndromy - Armagedon, Mesiáš, Přátelé z vesmíru, UFO - únosy - setkání 3. druhu atp.). Za léčitele se nepovažuji - vnímám se spíše jako "životem poučený", který učí (inspiruje) druhé vlastním příkladem a občas pomůže trpícím s "nesením kříže", je-li mu to "zeshora" dovoleno.

     Okusil jsem mnoho tzv. duchovních energií (reiki, energii shambali, andělské i ďábelské energie při exorcismech, energie duchovních mistrů i svatých pomocníků...) . Často byli tak silné, že bolestivě drtily mé vnitřnosti, trhaly mé srdce i můj mozek na tisíce kusů. O to více jsem si pak vychutnal duševní stavy přinášející hluboký vnitřní klid a blaženost. Mystické prožitky a vytržení jsou pro mne inspirující a vzrušující, však nad ně si cením "obyčejného" lidského přátelství - tedy důvěrného, upřímného a nezištného sdílení životních zkušeností a poznání. Je to zde na Zemi mezi lidmi "vzácné kvítí".

     Roman

zpět na menu